Layanan Darurat dan Ambulans 24 Jam : (0232) 871565

?No.     ?  Nama Ruangan                                                    Jumlah BED      Kelas 1       Kelas 2        Kelas  3     ?Isolasi

1.    Ruangan Rawat Anak                                                               36          16               12                  8                - 

2.    Ruangan Rawat Kebidanan                                                       42          10               12                16                4

3.    Ruangan  ICU                                                                             8            -                  -                   7                 1

4.    Ruangan Picu                                                                              6            -                 -                       -                   

5.    Ruangan  Nicu                                                                            20          -                  -                      -                -

6.    Ruangan Rawat Bedah                                                                41         13                12                 16               -    

7.    Ruangan Rawat Khatijah ( Peny. Dalam wanita)                        41         10                12                 16              3

8.    Ruangan Rawat Abu Bakar Ash Siddiq ( Peny. Dalam Pria)      41         10               12                 16              3

9.     Ruang Rawat Ustman Bin Affan (Mata, Saraf, THT dan DV)   41         10                12                 16              3

10.   UPIP Cempala ( Rawat Jiwa )                                                    14          -                     -                 10             4

11.    Ruangan Pinere / Infesius Paru                                                  41        10                  12                16             3

12.    Instalasi Gawat Darurat  ( IGD )                                                14

13.    Ruangan Bersalin                                                                       15

14.   Instalasi Bedah Sentral (IBS)                                                       4

     

Search

Kategori Berita

Berita Terbaru